Nowelizacja VAT 2019 Szkolenia VAT

Nazwa szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych 2019

Terminy
2019-08-29 2019-08-29 Katowice
2019-08-26 2019-08-26 Poznań
2019-08-28 2019-08-28 Gdańsk
2019-08-29 2019-08-29 Kraków
2019-08-28 2019-08-28 Warszawa
2019-10-31 2019-10-31 Katowice
2019-10-30 2019-10-30 Warszawa
2019-10-28 2019-10-28 Gdańsk
2019-10-29 2019-10-29 Poznań
2019-09-27 2019-09-27 Warszawa
2019-09-27 2019-09-27 Wrocław
2019-09-26 2019-09-26 Katowice
2019-09-18 2019-09-18 Warszawa
Prowadzący
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Sebastian Twardoch
– doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym.

Piotr Liss
– doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego w RSM Poland KZWS od 2003 roku. Od 2007 roku na stanowisku Tax Partnera. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy optymalizacjach podatkowych oraz podatkowym strukturyzowaniu transakcji. Jego działalność doradcza koncentruje się na problemach z zakresu opodatkowania międzynarodowego i podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej.

Waldemar Knap
– doradca podatkowy, prawnik, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytety w Heidelbergu i w Moguncji. Właściciel patrznapodatki.pl. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, głównie w zakresie obsługi średnich i dużych przedsiębiorstw, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Obecnie współpracuje z krakowską kancelarią podatkową Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni sp. j. Wykładowca problematyki CIT i PIT, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatku u źródła. Autor licznych publikacji z przedmiotowej tematyki. Prowadzi blog podatkowy certyfikatyrezydencji.pl.

Daniel Więckowski
– doradca podatkowy nr 11861. Z podatkami związany od 2003 roku. Od 2011 roku wykonujący zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych i VAT. Reprezentuje klientów w toku postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor wielu publikacji, między innymi na temat podatku dochodowego od osób prawnych.

Mateusz Cedro
– Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Wojciech Gandurski
– radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych,  które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów  dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Anna Karczewska
– Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych  w Kancelarii ADN Podatki. Prawnik, ekonomista, ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

 
Cel szkolenia
Począwszy od 1 stycznia 2018 r. w życie wchodzi szereg przepisów, których podstawowym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie podatków dochodowych, jak również zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu podatków dochodowych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione w sposób kompleksowy wszystkie zmiany w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w zakresie wypełniania obowiązków płatnika PIT. Wśród znowelizowanych przepisów szczególny akcent zostanie położony na omówienie regulacji w zakresie finansowania dłużnego, ograniczania w rozliczaniu kosztów podatkowych z tytułu usług niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, odrębnego opodatkowania przychodów z zysków kapitałowych, zasad rozliczania amortyzacji, czy też podatku od nieruchomości wykorzystywanych do celów komercyjnych. Ponadto, przedmiotem szkolenia będą przepisy dotyczące rozliczania podatków dochodowych, które zmieniły się w ostatnich latach lub też budzące wątpliwości interpretacyjne, w tym m. in. zasady dokumentowania czynności z podmiotami powiązanymi, obowiązki związane z poborem podatku u źródła, opodatkowanie CIT oraz PIT użytkowania pojazdów samochodowych, jak również najważniejsze ograniczenia w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów. Niniejsze szkolenie będzie uwzględniało najnowsze stanowiska Ministerstwa Finansów, interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej oraz orzecznictwo sądowe.
Najważniejszym celem szkolenia jest wyjaśnienie słuchaczom wszelkich meandrów znowelizowanych w 2018 r. przepisów, jak również wskazanie możliwości legalnej optymalizacji profiskalnych regulacji podatkowych. Rezultatem udziału w szkoleniu będzie możliwość zastosowania nabytej w trakcie wykładu wiedzy w praktyce obrotu gospodarczego.
Program

Podatek CIT 2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych

I. Planowane i realizowane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
1. Najistotniejsze zmiany w CIT w 2019 r. z ujęciem problematyki przepisów przejściowych:
a)    zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne,
b)    mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
c)    możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
d)    nowe zasady ulgi na działalność badawczo – rozwojową,
e)    obniżka stawki CIT – 9 %,
f)    nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych,
g)    pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie ,,mieszanym”/ ,,jednolitym” a koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
h)    ,,exit tax” – podatek od przeniesienia biznesu poza Polskę?
i)    zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła,
j)    ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki, kto zostaje wyłączony z obowiązku dokumentacyjnego?
k)    dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT
l)    pozostałe zmiany.
2. Planowane zmiany w CIT – płatność na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP, centralny rejestr podatników, inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.

II. Praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w 2018 r. – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa.
1.    Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
2.    Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – problematyka tzw. cienkiej kapitalizacji.
3.    Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
4.    Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania.
5.    Zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
6.    Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.
7.    Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
8.    Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) – nowe przesłanki opodatkowania.
9.    Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK – nowe zasady funkcjonowania.
10.    Pozostałe zmiany.
III. Podsumowanie bieżącej praktyki Krajowej Administracji Skarbowej i sądów administracyjnych w zakresie wybranej problematyki podatku CIT:
1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych: moment rozpoznania przychodu, przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego, świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne, odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo, refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego,
2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami – kompleksowa analiza przepisów: kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia, refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne, korygowanie kosztów uzyskania przychodów, kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST, wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.
IV. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników, podatkowe aspekty działań marketingowych – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
V. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej), straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.
VI. Pytania i wątpliwości – panel dyskusyjny.
Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy
Reklama